Marketing communicatie en data analyse

Binnen de online casino branche betreft marketing een breed pallet aan disciplines. Omdat de communicatie met klanten nagenoeg geheel online verloopt, ligt het voor de hand dat ook marketing communicatie en data analyse voor het grootste gedeelte verloopt via online diensten.

Het DGA platform is geïntegreerd met de meest gebruikte online diensten op het gebied van de marketing communicatie en data analyse binnen de online casino branche.

De DGA zorgt ervoor dat exploitanten optimaal kunnen presteren.

Marketing via promoties en campagnes

Promoties and campagnes zijn marketing instrumenten die worden ingezet met als doel:

  • de registratie en het behoud van spelers
  • de realisatie van extra omzet (b.v. een toernooi)
  • de introductie van spellen
  • de promotie van spellen

Het DGA platform biedt een breed pallet aan middelen en functionaliteiten ter ondersteuning van promoties en acquisitie marketing, zoals free spins, campagne management en sociaal media promoties.

Het is aan de exploitant om hierin keuzes te maken om te komen tot een optimale marketing strategie. Het DGA platform biedt de middelen om deze strategie ten uitvoer ten brengen.